close   


DokuwikiFCK is no longer being supported.
It has been superceded by fckgLite and ckgedit.
close   
namespace:
close   
All questions, bug fixes, and feature requests should go through the mailing list. To subscribe to the list, do one of the following:

1. Send an email to fckglite-request@freelists.org with 'subscribe' in the Subject field
2. Visit the fckgLite page at http://www.freelists.org/list/fckglite
3. Or click the subscribe link below

Subscribe
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:handleiding [2019/03/18 08:09]
tower [Geshi Code Blokken en Downloadbare Fragmenten]
nl:handleiding [2019/03/18 08:14] (current)
tower [Geshi Code Blokken en Downloadbare Fragmenten]
Line 107: Line 107:
 ==== Geshi Code Blokken en Downloadbare Fragmenten ==== ==== Geshi Code Blokken en Downloadbare Fragmenten ====
 Met de Geshi werkbalk item kan je gemarkeerde syntax Geshi code blokken en downloadbare code fragmenten aanmaken: ​ {{  :​geshi.gif?​17x18 ​  ]]Om een code blok aan te maken moet je een taal selecteren uit de keuzemenu met de taalnamen. Maak je een fragment aan dan moet je de bestandsnaam in het tekstvak ingeven. Je kan een lege code blok aanmaken en dan de tekst invoegen die gemarkeerd moet worden. Of je tikt eerst de tekst in de tekstverwerker,​ selecteert met de muis wat je wil markeren en klik dan op de Geshi tool. De markering gebeurt niet voor dat je het document opgeslagen hebt. Daarna zal de markering te zien zijn zowel in de browser als in de tekstverwerker. Een reeds gemarkeerde blok die je bewerkt wordt op gelijkaardige manier verwerkt. De nieuwe tekst wordt niet gemarkeerd totdat deze opgeslagen is. Voorbeelden van deze mogelijkheden vindt je bij: veel gestelde vragen  ​ Met de Geshi werkbalk item kan je gemarkeerde syntax Geshi code blokken en downloadbare code fragmenten aanmaken: ​ {{  :​geshi.gif?​17x18 ​  ]]Om een code blok aan te maken moet je een taal selecteren uit de keuzemenu met de taalnamen. Maak je een fragment aan dan moet je de bestandsnaam in het tekstvak ingeven. Je kan een lege code blok aanmaken en dan de tekst invoegen die gemarkeerd moet worden. Of je tikt eerst de tekst in de tekstverwerker,​ selecteert met de muis wat je wil markeren en klik dan op de Geshi tool. De markering gebeurt niet voor dat je het document opgeslagen hebt. Daarna zal de markering te zien zijn zowel in de browser als in de tekstverwerker. Een reeds gemarkeerde blok die je bewerkt wordt op gelijkaardige manier verwerkt. De nieuwe tekst wordt niet gemarkeerd totdat deze opgeslagen is. Voorbeelden van deze mogelijkheden vindt je bij: veel gestelde vragen  ​
 +
 ==== Smileys ====  ​ ==== Smileys ====  ​
-Smileys kan je aanmaken met de FCKeditor en met deze die in de basis Dokuwki tekstverwerker aanwezig zijn. Gebruik hiervoor de smiley werkbalk item. Voor tips bij het gebruik en bewerken van smileys zie  veel gestelde vragen ​  ==== MS Word Plakken ==== +Smileys kan je aanmaken met de FCKeditor en met deze die in de basis Dokuwki tekstverwerker aanwezig zijn. Gebruik hiervoor de smiley werkbalk item. Voor tips bij het gebruik en bewerken van smileys zie  veel gestelde vragen ​   
 + 
 +==== MS Word Plakken ==== 
 De MS Word Paste (Plakken) tool is vrij flexibel. Het is getest met MS Word 2000 en Open Office documenten. Beide accepteren genummerde als opsommingslijsten en tabellen. Afbeeldingen worden echter niet geïmporteerd,​ net zoals voetnoten. De voetnoot tekst wordt onderaan de pagina getoond maar de link naar de voetnoot in de tekst komt niet mee. Je kan echter de voetnoten integreren in je Word of Open Office document door gebruik te maken van de standaard Dokuwiki dubbele haakjes notering. Eens de tekst geïmporteerd is in de tekstverwerking kan het zijn dat je een en ander moet opschonen. Deze tool is waarschijnlijk best bruikbaar voor fragmenten en geen uitgebreide documenten. Je zal hier even mee moeten experimenteren. ​ De MS Word Paste (Plakken) tool is vrij flexibel. Het is getest met MS Word 2000 en Open Office documenten. Beide accepteren genummerde als opsommingslijsten en tabellen. Afbeeldingen worden echter niet geïmporteerd,​ net zoals voetnoten. De voetnoot tekst wordt onderaan de pagina getoond maar de link naar de voetnoot in de tekst komt niet mee. Je kan echter de voetnoten integreren in je Word of Open Office document door gebruik te maken van de standaard Dokuwiki dubbele haakjes notering. Eens de tekst geïmporteerd is in de tekstverwerking kan het zijn dat je een en ander moet opschonen. Deze tool is waarschijnlijk best bruikbaar voor fragmenten en geen uitgebreide documenten. Je zal hier even mee moeten experimenteren. ​
 +
 ==== Handtekening ====  ==== Handtekening ==== 
-Distributies vanaf 12 maart 2013 hebben een context menu met een handtekening item. Met een rechter muisklik in het tekstverwerker scherm kan je ''​Handtekening''​ selecteren. ​[[{{  :​nl:​nl_context_menu.png?​direct&​109x148  ​}}|]] Hiermee maak je een dokuwiki-stijl handtekening:​ een email link met de gebruikersnaam en datum. — //​__[[mturner@mturner.org|M. Turner// ]]__2013/​03/​12 10:35 —//+ 
 +Distributies vanaf 12 maart 2013 hebben een context menu met een handtekening item. Met een rechter muisklik in het tekstverwerker scherm kan je ''​Handtekening''​ selecteren. ​ 
 + 
 +{{ :​nl:​nl_context_menu.png?​200| }} 
 + 
 +Hiermee maak je een dokuwiki-stijl handtekening:​ een email link met de gebruikersnaam en datum. — //​__[[mturner@mturner.org|M. Turner// ]]__2013/​03/​12 10:35 —//