close   


DokuwikiFCK is no longer being supported.
It has been superceded by fckgLite and ckgedit.
close   
namespace:
close   
All questions, bug fixes, and feature requests should go through the mailing list. To subscribe to the list, do one of the following:

1. Send an email to fckglite-request@freelists.org with 'subscribe' in the Subject field
2. Visit the fckgLite page at http://www.freelists.org/list/fckglite
3. Or click the subscribe link below

Subscribe
 

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik de werkbalk aanpassen?

In de werkbalk kan je de plaats van een werkbalkitem wijzigen of de item gewoon verwijderen. Hiervoor open je het bestand fckg/fckeditor/fckconfig.js en bewerk FCKConfig.ToolbarSets[“Dokuwiki”]

FCKConfig.ToolbarSets[“Dokuwiki”] = [
['Bold','Italic','Underline','StrikeThrough','-','Subscript','Superscript'],
['OrderedList','UnorderedList','insertHtml','insertHtmlunorderedList', 'insertHtmlCode' ],
['Rule', 'Smiley', 'SpecialChar', 'Style'], [],['fonts'],
['Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteWord', 'SpellCheck', 'Find'],
['FontFormat'], ['Undo','Redo','RemoveFormat', '-','Table' ],
['Plugin_Tool', 'Delete_P' ],['FitWindow'],
['Link','Unlink'], ['Image', 'Source','geshi' ],
['About','keyboard']
] ;

Wil je bv Fontformat links bovenaan de werkbalk zien, dan verplaats je de item helemaal vooraan in de lijst:

['FontFormat'],['Bold','Italic','Underline','StrikeThrough','-','Subscript','Superscript'],

Alle werkbalk items verklaren zichzelf behalve:

 • insertHTML: aangepast voor geneste genummerde lijst
 • insertHTMLCode: aangepast voor voetnota tekstverwerker

Een item verwijderen uit de werkbalk doe je simpelweg door de item uit de lijst te verwijderen.

PHP in Code Blok

<?php 
 foreach($list as $plugin) {
  if(preg_match('/fckg_dwplugin/',$plugin)) continue;
  $plugin = 'plugin_' . $plugin;

  $indices = array_keys($data, $plugin);
  if(empty($indices)) {
    $plugin = '_' . $plugin;
    $indices = array_keys($data, $plugin);
  }

  if(!empty($indices)) {
    foreach($indices as $index) {
     $labels[] = "$index: " . $patterns[$index];     
     $pattern = $patterns[$index];    
     $regex .= "|$pattern";    
    }
  }

?>

De beste manier om een goed resultaat te bekomen is je tekst in een platte tekst tekstverwerker in te tikken en daarna met kopiëren en plakken in de code blok te verwerken.

Geshi

Hierna vindt je een stukje van de code hierboven in een Geshi code blok.

  if(!empty($indices)) {
    foreach($indices as $index) {
     $labels[] = "$index: "
      . $patterns[$index];     
   $pattern = $patterns[$index];    
   $regex .= "|$pattern";
   }
  }

Voor meer details omtrent Geshi code blokken zie handleiding.

Smileys

Smileys kan je aanmaken via het FCKeditor's smiley werkbalk item of met de Dokuwiki's smiley opmaak. Gebruik je de Dokuwiki opmaak voor bv: :-P dan krijg je dit te zien :-P . Dokuwiki smileys kan je niet uitlijnen maar FCKeditor smileys wel.

Deze smiley is geselecteerd met de FCKeditor smiley menu:

FCKeditor smileys kan je uitlijnen zoals andere afbeeldingen, links, rechts, midden of op de basislijn. Het voorbeeld hiervoor is rechts uitgelijnd. Je kan de smileys eveneens vergroten of verkleinen zoals bv in volgende afbeelding:

Distributies van fckgLite vanaf 8 mei 2010 zorgen ervoor dat Dokuwiki smileys beschikbaar zijn in de smileys werkbalk menu. Initieel worden ze ingevoegd als Dokuwiki tekst opmaak. In de browser worden ze als afbeeldingen getoond net als in de volgende bewerkingssessies van de pagina met smileys. De beheerder kan in de configuratie instellingen aangeven dat smileys altijd als tekst in de tekstverwerker getoond worden (met uiteraard afbeeldingen in de browser).

Het verschil tussen beide soorten smileys kan een neven effect vertonen wanneer je wiki pagina's naar een nieuwe server of nieuw domein verhuist. Dokuwiki smileys zijn altijd beschikbaar omdat ze in Dokuwiki formaat als ascii tekst bewaard worden. FCKEditor's smileys daarentegen worden opgeslagen als externe afbeeldingen met een volledige URL. Verhuis je de pagina's naar een nieuwe server of domein dan is de domein naam niet meer dezelfde en ben je de afbeelding kwijt. Om dit te vermijden is er een configuratie optie smiley_hack waarbij de oude URLs omgezet worden naar de nieuwe server URLs tijdens het bewerkingsproces. Dit gebeurt dus tijdens het laden van de pagina in de tekstverwerker en bij het opslaan wordt de nieuwe URL opgeslagen. Zie ook configuratie opties.

Enkelvoudige Regelafstand

In plaats van Enter of Return te doen, hou je de shift ingedrukt en doe je gelijktijdig Enter of Return. Dit creëert een nieuwe Dokuwiki lijn:% .

HTML en Dokuwiki Escapes

HTML tags worden automatisch herkend en ge-escaped door de fckgLite parser (ontleder). Je kan dus iets tijpen zoals bv:

<b>vette</b> lijndikte of <i>cursief</i>

Zie ook html_conflicten in de handleiding.

De html conflict sectie in de handleiding beschrijft hoe je handmatig HTML tags kan escapen vermits dit nodig was in oudere versies van fckgLite. Faalt de parser en wordt je HTML niet herkend dan kan je nog altijd de tags manueel escapen zoals beschreven of gebruik de monospace stijl (zie hieronder).

Code Blokken

In code blokken worden html haken ge-escaped door middel van spatiëring < b > vet < /b > wanneer ze getoond worden in de tekstverwerker. De spaties worden echter verwijderd wanneer ze in html output getoond worden.

Bij distributies vanaf 25 juli 2010 is het mogelijk om tekst voorstellingen in een code blok te doen in een bestandsblok en vice versa:

<file>
 Dit is een bestandsblok in een code blok.
</file>
 <code> 
   Dit is een code blok getoond in een bestandsblok.
</code>

Code blockken in tabellen en lijsten

Code blokken kunen in tabellen verwerkt worden zo lang als de code blok het eerste item is in de cel.

rij 1 cel 1
rij 1
cel 2


rij 1 cel 2

rij 2 cel 1 rij 2 cel 2

Code blokken kunnen niet in lijsten ingevoegd worden. De FCKeditor kan hier niet mee overweg.


Code blok hack voor IE

Bij distributies van voor 15 september 2010 faalde IE om non-parsed blokken aan te maken, standaard Code blokken of File blokken. Vanaf deze datum wordt een valabele Code blok aangemaakt door 'NPB' (vb Code) of 'File' te selecteren in de 'Stijl' menu in IE. Om een File blok aan te maken kan je volgende work-around gebruiken:

 1. maak een Code blok, met of zonder ingesloten tekst elementen
 2. plaats je cursor terug in de blok en ga opnieuw naar de Stijl menu en selecteer File. Je krijgt hiermee een normale File blok.

Gebruik je een distributie van voor 25 september 2010, dan kan je deze 2 stappen methode gebruiken om blokken aan te maken van beide types. Het laatst geselecteerde type blok wordt toegekend aan de blok.

Monospace

Je kan monospace selecteren in de Stijl menu om HTML te escapen: <b>vet</b>

Deze mogelijkheid is geïmplementeerd vanaf 25 juli 2010.

Escaping Dokuwiki Escapes

Het is een goed idee om dubbele percenttekens te escapen: %%. Dit doe je door elk teken apart te escapen als monospace.

De reden hiervoor is de Dokuwiki behandeling van deze tekens. Alle formattering tussen 2 paar van deze escapes gaat verloren. Heb je zo één paar in een pagina dan hoef je dit niet te escapen. Heb je bv bovenaan de pagina een percentage paar en een ander paar ergens in het midden dan gaat alle formattering tussenin verloren en wordt alles tot een enkele tekenreeks gereduceerd.

Dit is dus ge-escaped:

 • %% een
 • twee
 • drie %%

niet ge-escaped krijg je dit:

 • een* twee* drie

nowiki

FckgLite accepteert de nowiki tag, deze wordt direct ingevoegd in de tekstverwerker:

<nowiki>Dit is een **tekst** met opmaak</nowiki>.

De opmaak wordt bewaard. Dit is een link: [[http://www.dokuwiki.org|www.dokuwiki.org]] waar de opmaak bewaard is omdat deze tussen 2 nowiki tags ingesloten is.

Zie ook:http://www.dokuwiki.org/syntax .

Als een tekst tussen nowiki tags geplaatst is en terug geladen wordt in de FCKeditor, dan zal de tekst getoond worden alsof deze geformatteerd is:
In plaats van <nowiki>[[:http:www.example.com|www.example.com]] </nowiki>

zal je <nowiki>http:www.example.com</nowiki> zien.

Wanneer echter de tekst getoond wordt in de browser zal deze met de standaard Dokuwiki opmaak getoond worden.

nowiki, percent escapes, plugin syntax

Dit is hoofdzakelijk voor ontwikkelaars. FckgLite versies vanaf 12 januari 2011 controleren op paren van volgende tekens: ~#:^ alsook opr volgende paren: {} <>. Als ze met Dokuwiki percent escapes omsloten zijn worden deze tekens geconverteerd naar nowiki tags tijdens het opslaan. Voorbeeld:

%%<belangrijke nota>%%

wordt:

<nowiki><belangrijke nota></nowiki>

Vanaf 28 juni 2011 kunnen percent escapes gebruikt worden op de meeste tekstelementen. De veiligste manier is echter het gebruik van nowiki tags. Dit geldt vooral voor teksten die asterisken bevatten.

Sneltoetsen

FckgLite heeft een sneltoetsen set op CTRL-basis. Zie sneltoetsen.

Font Tool Voorbeelden

Font Tool Voorbeeld

D it is een Times 12 pt voorbeeld vetjes gedrukt

De font tool kan niet tezamen met de standaard Dokuwiki typografische formatteringsmogelijkheden gebruikt worden. Deze worden in stilte verwijderd.

Font Tool en Kleur

Met de distributies vanaf 20 januari 2011 kunnen voorgrond zowel als achtergrond kleuren voor tekst gezet worden met de font tool.

Rode tekst op gele achtergrond in 10 pt Times New Roman

Blauw in 14 pt vetjes gedrukt

Gebruik van fckgLite in Configuratie voor Alleen Gebruik

Heb je een installatie voor alleen gebruik of hebben je gebruikers volledige toegang tot het bestand systeem dan kan je een compleet open bestand verkenner configuratie opzetten door gebruik te maken van volgende opties:

 • open file browsing: true
 • enable folder creation: y
 • Default file browsing access: none

Voor meer details over configuratie opties zie configuratie

Wat is de Versie Nummer?

Klik hiervoor op het vraagteken in werkbalk, daarna op de 'Over fckgLite' tab. Hier vindt je de versienummer en datum. Voorbeeld: 06-10-Feb_25-09_28, is versie 06 aangemaakt op 25 februari 2010 at 9:28.

In het versie bestand in plugins/fckg/ vindt je de versie nummer eveneens.

Firefox 3.6 Windows

Er is een probleem met Firefox 3.6: wanneer je grote bestanden oplaadt met de bestand verkenner kan dit mogelijk mislukken. Dit schijnt alleen voor te komen bij Firefox 3.6 in Windows en kan een probleem vormen alleen als je de ontwikkeltool Firebug gebruikt. Wil je Firefox blijven gebruiken of heb je problemen met 3.6 upgrade dan Firefox of keer terug naar een vorige versie:

ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/.

Vragen stellen

Heb je vragen voor het Forum of de Mailing List, probeer dan volgende informatie te verschaffen:

 1. De browser(s) waarbij het probleem zich voordoet en doet het zich voor in alle browsers of slechts enkele?
 2. Het operating system waar de browser op geïnstalleerd is.
 3. De fckgLite versie (Zie hierboven).
 4. De Dokuwiki versie.
 5. Het operating system waar Dokuwiki op geïnstsalleerd is.
 6. De web server (apache of iets anders).
 7. De php versie.


Terug