close   


DokuwikiFCK is no longer being supported.
It has been superceded by fckgLite and ckgedit.
close   
namespace:
close   
All questions, bug fixes, and feature requests should go through the mailing list. To subscribe to the list, do one of the following:

1. Send an email to fckglite-request@freelists.org with 'subscribe' in the Subject field
2. Visit the fckgLite page at http://www.freelists.org/list/fckglite
3. Or click the subscribe link below

Subscribe
 

Algemene Werkbalk Functies

Werkbalk icoon Functie
Gemarkeerde tekst vet, cursief, onderlijnd of doorstreept formatteren.
Superscript of subscript de gemarkeerde tekst.
Selecteer genummerde lijst of opsomming lijst.
Vergroten of verkleinen van de tekst insprong voor genummerde of opsommingslijsten.

Aanmaken en bewerken van Voetnota's
Voeg een scheidingslijn in (horizontale regel).
Selecteer emoticons (lachende gezichten, email icoon, lamp, enz.).
Selecteer symbolen en speciale karakters (letters met accenten, handelsmerk, valuta symbool, enz). Uitgebreid door DokuWikiFCK om codes en getallen van tekenreeksen te kunnen gebruiken van gelijk welke gesupporteerde browser karakterset.

Selecteer de stijl in het keuzemenu: code blok (NPB = non parsed block), bestandsblok, vaste tekenbreedte (monospace)
Stijl: selecteer in de keuzelijsten de stijl, tekentype, grootte, enz. Om deze kenmerken te verwijderen selecteer je een nieuwe stijl.
Knip de gemarkeerde tekst naar het klembord.
Kopieer de gemarkeerde tekst naar het klembord.
Plak de data vanaf het klembord (met of zonder formattering).
Plak de inhoud van Microsoft Word of gelijkaardige toepassingen. (DokuWikiFCK is enkel getest en aangepast voor MS Word.)
Controleer de spelling van de tekst in het document.
Zoeken en/of zoeken en vervangen van een woord of tekst in een document.

Opmaak keuzelijst: normaal, kop1, kop2,……
Ongedaan maken of opnieuw uitvoeren van de meest recente actie.
Weghalen van de formattering van de gemarkeerde tekst.
Maak een tabel met het gekozen aantal rijen en kolommen.
Om een ingevoerde plugin te wijzigen kan je de syntax markeren en bewerken in de speciale plugin editor.
Korte lijntjes onder elkaar kunnen geïnterpreteerd worden als paragrafen. Klik op het P/BR icoon om dit terug te draaien of omgekeerd.
Maximaliseer en minimaliseer het bewerking venster.
Converteert of verwijdert de tekst in hyperlinks. Het kan ook gebruikt worden om het opladen van bestanden te beheren alsook links naar bestanden op de web server. Let wel: DokuWikiFCK ondersteunt enkel URL's, DokuWiki interne links, en Samba shares.
Invoegen van afbeeldingen.
Bekijk of bewerk de broncode van het document (voor gevorderden).
Om coding duidelijker te tonen gebruik je de Geshi tool
Informatie over FCKeditor.
Virtueel toetsenbord

Terug